Ochrana osobných údajov

Úvod O firme Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.dartin.sk, firma DARTIN SLOVENSKO spol. s r.o. zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

Firma DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o. neposkytuje získané osobné údaje žiadnym tretím stranám.

 

1. Dotknutá osoba - návštevník webovej stránky

2. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, email, telefonický kontakt

3. Účely spracúvania osobných údajov:

    a) meno, priezvisko (evidencia objednávky, vystavenie daňového dokladu)

    b) email, telefónny kontakt (kontaktovanie zákazníka ohľadom stavu spracovania objednávky)

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

    a) spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy / objednávky

5. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu ako to vyžaduje zákon

6. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontantého formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.


Cz Sk

Naši hlavní dodávatelia


Mapa webu  |  Redakčný systém WebRedakcia - NETservis s.r.o. © 2022

© 2018 Dartin Slovensko spol. s r. o.