Služby

Úvod Služby

Moderný servis nie je len človek s kufríkom nástrojov, ktorý prichádza opraviť čo je pokazené. V našom koncepte začína servis zákazníkom ešte pred obdržaním objednávky. Zásobením zákazníkov veľmi obšírnou informáciou o výrobku a zrozumiteľnou ponukou, ponúknutím skúseností a rád ľudí, ktorí poznajú svoje výrobky a tiež nemocničné prostredie, kde sa tieto výrobky používajú.

Vo chvíli, keď je výrobok dodaný a nainštalovaný na mieste určenia, vynaložíme všetok potrebný čas, aby sme sa presvedčili, že užívatelia sú plne oboznámení s obsluhou prístroja a procedúrami spojenými s jeho čistením a údržbou. Samozrejme sme k dispozícii zákazníkom v prípade potreby nepretržite celých 24 hod.

Dartin ponúka zmluvy na pokrytie potrieb údržby a servisu. Podpis takejto zmluvy s nami dáva užívateľovi istotu, že jeho prístroje sú prehliadané a udržiavané podľa vopred dohodnutých intervalov a v súlade s platnou legislatívou. Servisní technici firmy Dartin vždy robia a zdokumentujú kontrolu elektrickej bezpečnosti po každej údržbe, to znamená zabezpečia, že zariadenie je bezpečné ako pre pacienta tak pre obsluhu.

Všetky naše činnosti ako obchodného tak servisného charakteru sú predmetom systému kontroly kvality, certifikovaného podľa STN EN ISO 9001:2008 s pravidelnými následnými auditmi. 

 

 

 

 


Cz Sk

Naši hlavní dodávatelia


Mapa webu  |  Redakčný systém WebRedakcia - NETservis s.r.o. © 2020

© 2018 Dartin Slovensko spol. s r. o.