Produktové aktuality

PathMedical Sentiero Advanced skríner sluchu novorodencov

PathMedical Sentiero Advanced skríner sluchu novorodencov

Sentiero nemeckého výrobcu Path Medical je najnovšia generácia osvedčeného systému pre univerzálny skríning a vyšetrenie sluchu metódou OAE (TEOAE, DPOAE). Pracuje s klinicky overeným algoritmom vyhodnotenia nameraných hodnôt a tvorí kombináciu, ktorá doposiaľ nebola k dispozícii v jednom prístroji. Sentiero disponuje unikátnym systémom pre potláčanie artefaktov, ktorý spoľahlivo rozlišuje externý hluk a akustickú odozvu pacienta. Je k dispozícii v rôznych kombináciách metód vyšetrenia podľa voľby a preferencií zákazníka. viac

aEEG monitor ANT Neuro nëo

aEEG monitor ANT Neuro nëo

Nový monitor ANT nëo je, čo sa týka používania, najjednoduchšie riešenie ako pre monitorovanie aEEG tak aj EEG u najmenších a nejkrehkejších pacientov. ANT nëo zjednodušuje pracovný postup od aplikácie elektród, zaznamenania príhod, aEEG prehľadu až po export dát. Optimálne sa integruje do už aj tak veľmi hektickej rutiny NJIS a umožňuje (a)EEG monitorovanie všetkých donosených a nedonosených novorodencov. viac

LifeStart lôžko na oneskorený podväz pupočníka

LifeStart lôžko na oneskorený podväz pupočníka

V prvních okamihoch života novorodenca môže lekár čeliť skutočnej dileme. Napriek jasným dôkazom poukazujúcim na výhody oneskoreného podviazania pupočníka je vo väčšine protokolov uprednostňovaná resuscitácia novorodenca. Špecializované resuscitačné lôžko LifeStart™ eliminuje túto tažkú voľbu. Jeho kompaktný dizajn vyvinutý v spolupráci s odborníkmi dovoľuje, aby lôžko LifeStart™ bolo možné jednoducho umiestniť do blízkosti rodičky, zabezpečiť stabilizáciu, podporu adaptácie resp. prípadnú resuscitáciu novorodenca na vyhriatej podložke, zatiaľčo pupočník zostáva nedotknutý. Toto pomáha umožniť lepšiu placentárnu transfúziu a hladký kardiovaskulární prechod a tým ten najlepší štart do života pre novorodenca. viac

Inspire rPAP systém pre resuscitáciu novorodencov

Inspire rPAP systém pre resuscitáciu novorodencov

Inspire rPAP je inovatívny neinvazívny systém na primárnu stabilizáciu a resuscitáciu novorodencov ihneď po pôrode. Patentovaný dizajn kombinuje možnosť podať riadené, kontrolované dychy pre rekrutáciu pľúc s výhodami technológie Infant Flow nCPAP s „fluidic flip“. viac

Ventilátor Acutronic Fabian HFO

Ventilátor Acutronic Fabian HFO

Fabian HFO od švajčiarskej firmy Acutronic je najkomplexnejšie vybaveným neonatálnym a pediatrickým ventilátorom na trhu. Kompletnú škálu moderných invazívnych dýchacích režimov s novou generáciou VG dopĺňa neinvazívna ventilácia štandardom Infant Flow LP, výkonný a precízny vysokofrekvenčný ventilačný režim HFO s prekvapivo nízkou úrovňou hlučnosti a vysokoprietoková kyslíková terapia HFNC (Vapotherm). Naviac má tento ventilátor teraz k dispozícii integrovanú technológiu Masimo SET a automatickú úpravu FiO2. viac

Inkubátor Atom Air Incu-i

Inkubátor Atom Air Incu-i

Inkubátor Atom Air Incu-i používa najnovšiu technológiu pre riadenie klimatických podmienok okolo novorodenca, a tým vytvorí dokonalé prostredie s nízkou hladinou hluku, ktorá minimalizuje jeho nežiadúcu stimuláciu. viac


Cz Sk

Naši hlavní dodávatelia


Mapa webu  |  Redakčný systém WebRedakcia - NETservis s.r.o. © 2022

© 2018 Dartin Slovensko spol. s r. o.