Stropný koľajnicový systém Liko

Návrh konštrukcie stropného koľajnicového systému je kľúčom k bezchybnému fungovaniu stropného závesného systému. Pretože tento systém je už po inštalácii náročné zmeniť, dôkladná prehliadka priestoru a stanovenie súčasných a budúcich potrieb sú zásadné. Veľmi rozsiahly výrobný program súčastí koľajnicového systému Liko, vhodných ku kombinácii so stropnými zdvihákmi Likorall alebo Multirall, je dôsledkom mnohoročných skúseností a prakticky pre každú situáciu existuje vhodné riešenie.

Liko stropný zdvihák Likorall

Najpoužívanejšie stropné zdvíhacie zariadenie na svete sa volá Likorall. Tisíce týchto zdvihákov každý deň šetria chrbát pacientom aj personálu. Likorall je vhodný pre väčšinu zdvíhacích situácií nielen v domovoch s ošetrovateľskou službou, ale tiež v nemocniciach alebo domácej starostlivosti.

Liko stropný zdvihák Multirall 200

Multirall 200 je zdvíhacie zariadenie, unikátne pri premiestňovaní pacienta z miestnosti do miestnosti bez použitia ďalšej zdvíhacej kazety. Najviac sa využíva v domácnosti a v domovoch sociálnych služieb. Jediná zdvíhacia kazeta dokáže prepraviť pacienta do všetkých mestností vybavených koľajnicovým systémom. A čo je pre užívateľa nemenej zaujímavé - Multirall 200, spolu s niektorým príslušenstvom, tvorí zaručene najekonomickejšie riešenie pri prevesení pacientov medzi miestnosťami.

Prechody medzi miestnosťami

Liko ponúka dva stropné koľajnicové systémy pre riešenie presunu pacientov medzi miestonsťami, ktoré nie sú priamo prepojené koľajnicami: Likorall R2R (Room-to-room) systém umožňuje hladký a bezpečný presun medzi dvoma zdvíhacími kazetami umiestnenými v dvoch rôznych miestonstiach. So zdvíhacou kazetou Multirall a popruhom R2R možno pacienta premiestniť skrz dverný otvor pomocou jednej a tej istej zdvíhacej kazety.