Technická a odborná podpora

Moderný servis nie je len človek s kufríkom náradia, ktorý prichádza opraviť pokazené. V našom koncepte začína servis zákazníkom eště pred obdržaním objednávky. Snažíme sa našim zákazníkom podať podrobnú a vyčerpávajúcu informáciu o prístroji a vypracovať zrozumiteľnú ponuku podľa požiadaviek. Ponúkame skúsenosti a rady ľudí, ktorí poznajú nie len svoje výrobky, ale taktiež nemocničné prostredie, kde se tieto výrobky používajú.

Dodávkou a inštaláciou prístroja na miesto určenia to celé len začína. Náš kvalifikovaný tím ľudí vynakladá všetko svoje úsilie a čas, aby boli užívatelia plne oboznámení s obsluhou prístroja, jeho údržbou a procedúrami spojenými s jeho čistením. Samozrejme sme, v prípade potreby, našim zákazníkom k dispozícii nepretržite 24/7.

Dartin ponúka zmluvu na pokrytie potrieb údržby a servisu pre každý prístroj. Podpis takejto zmluvy s nami dáva užívateľovi istotu, že jeho prístroje sú kontrólované a udržiavané odborne vyškolenými technikmi podľa vopred dohodnutých intervalov a v súlade s doporučením výrobcu a platnou legislatívou. Servisní technici firmy Dartin vždy po každom servise vykonávajú a dokumentujú kontrolu elektrickej bezpečnosti, čím zaistia, že zariadenie je bezpečné ako pre pacienta, tak aj pre obsluhu.

Montážne listy a protokoly BTK zostávajú uložené v našom informačnom systéme, ktorý zároveň uchováva kompletnú servisnú históriu každého prístroja. Všetky naše činnosti, ako obchodného tak aj servisného charakteru, sú riadené v zmysle systému riadenia kvality v súlade s aktuálnou legislatívou EU a SR.

Dodávky materiálu

V našom sklade máme bežne cez 3000 položiek. Patria medzi ne náhradné diely pre naše aktuálne aj historické zdravotnícke prostriedky a spotrebný materiál pre tieto zariadenia. Našim cieľom je objednávky vybavovať a odosielať do 24 hodin od prijatia, čo sa nám väčšinou darí. Pokiaľ to je naliehavé, môžeme tovar vyexpedovat kuriernou službou eště ten istý deň.