Monivent Training ventilačný monitor

Monivent je jednoduchý a ľahko použiteľný monitor manuálnej ventilácie, ktorý je možné použiť v každej situácii, keď sa používa T-resuscitátor alebo resuscitačný vak. Je kompatibilný prakticky s akýmkoľvek takýmto zariadením na trhu. Na obrazovke zobrazuje expiračný dychový objem, PIP a PEEP, dychovú frekvenciu a únik pri tvárovej maske v %. Pri zadaní hmotnosti dieťaťa taktiež zobrazuje rozsah cieľového dychového objemu. Keď je objem v cieľovom rozsahu, indikuje to LED priamo na senzore hneď pri maske, takže nie je potrebné neustále sledovať displej. Prenos dát medzi senzorom a zariadením je bezdrôtový.

Monivent NEO100 ventilačný monitor

Ventilačný monitor Monivent Neo100 je ideálnym nástrojom, ktorý pomáha dodať adekvátne dychové objemy novorodencom ihneď po narodení, keď je potrebná pretlaková ventilačná podpora pomocou tvárovej masky. Vďaka krásne jednoduchému užívateľskému rozhraniu a farebne odlíšeným indikátorom umiestneným priamo pri maske sa môžu lekari behom počiatočnej stabilizačnej fázy sústrediť výhradne na dieťa a nie na techniku.

Comen BL70 fototerapeutická lampa

Fototerapeutická lampa Comen BL70 LED je veľmi kompaktné a ľahké zariadenie pre aplikáciu vysoko intenzívnej fototerapie. S hmotnosťou len 2,6 kg sa s ním ľahko manipuluje a vďaka 4 prísavným nožičkám stojí stabilne na kryte inkubátora. Alternatívne je možné BL70 namontovať aj na jeho nastaviteľný mobilný stojan.

BQ70 integrovaný resuscitačný systém

Comen BQ70 je prenosný resuscitačný systém pre bezpečnú a efektívnu stabilizáciu s integrovanou odsávačkou. Umožňuje odsávanie dýchacích ciest, aktívne predýchavanie s T-resuscitátorom, prípadne unikátnym systémom Inspire rPAP pre nazálnu resuscitáciu, alebo len podávanie kyslíka. BQ70 to všetko kombinuje do jediného kompaktného celku.

Vapotherm Oxygen Assist Module

Oxygen Assist Module (OAM) prináša automatickú reguláciu kyslíka do vysokoprietokovej terapie s nazálnou kanylou (HFNC). OAM sa pripája k Vapotherm Precision Flow pre reguláciu FiO2, tak aby SpO2 bola udržiavaná v cieľovom rozsahu nastaveným užívateľom.

BQ80 vyhrievané lôžko 4 v 1

Vyhrievané lôžko BQ80 kombinuje 4 kľúčové prístroje pre neonatálnu starostlivosť do jedného, modulárneho konceptu. Lôžko je možné nakonfigurovať s plne integrovanou resuscitačnou výbavou, multi-parametrovým monitorom vitálnych funkcií a vysoko intenzivnou LED fototerapiou podľa špecifických potrieb. To umožňuje priestorovo úsporné a personalizované riešenie pre akékoľvek oddelenie neonatálnej starostlivosti, zlepšuje workflow a pohodlie personálu.

Sentiero Screening skríner sluchu novorodencov

Sentiero nemeckého výrobcu Path Medical je najnovšia generácia osvedčeného systému pre univerzálny skríning a vyšetrenie sluchu metódou OAE (TEOAE, DPOAE). Pracuje s klinicky overeným algoritmom vyhodnotenia nameraných hodnôt a tvorí kombináciu, ktorá doposiaľ nebola k dispozícii v jednom prístroji. Sentiero disponuje unikátnym systémom pre potláčanie artefaktov, ktorý spoľahlivo rozlišuje externý hluk a akustickú odozvu pacienta. Je k dispozícii v rôznych kombináciách metód vyšetrenia podľa voľby a preferencií zákazníka.

Tecotherm iNeo - terapeutická hypotermia (2024)

Neonatálna Hypotermia 2.0. Toto môže byť ďalší názov pre Tecotherm Neo. Je to prvé špeciálne zariadenie pre celotelové chladenie neonatálnych pacientov. Tecotherm Neo je kompaktný, ľahký a tichý. Prototyp tohoto prístroja bol použitý v niekoľkých významných klinických štúdiách, ktoré tvoria súčasť základných podkladov pre liečbu hypotermie pomocou celotelového chladenia. Tecotherm Neo pridáva servoriadenie teploty rektálnou sondou a programovateľný automatický režim. V tomto režime je teplota, trvanie hypotermie aj rýchlosť rewarmingu riadená presne podľa prednastaveného profilu. Tým je zaistená presná regulácia teploty a bezpečný rewarming, vrátane dokumentovania, bez potreby zásahu obsluhy a to po celú dobu liečby v trvaní niekoľko dní.

aEEG monitor ANT Neuro nëo

CFM monitor ANT nëo je najjednoduchšie riešenie pre monitorovanie ako aEEG tak EEG u najmenších a najkrehkejších pacientov, ktoré je aktuálne k dispozícii. Nëo zjednodušuje pracovný postup od aplikácie elektród, zaznamenania príhod, aEEG prehľadu až po export dát. Optimálne sa integruje do už tak veľmi hektickej rutiny neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti a umožňuje (a)EEG monitorovanie všetkých donosených a nedonosených novorodencov.

EyeMax 2 ochrana očí pri fototerapii

EyeMax 2 očné masky pre ochranu očí novorodenca počas fototerapie firmy maxtec. Tieto obľúbené očné masky sa ukázali byť ako najpohodlnejšie riešenie nielen pre pacienta, ale taktiež aj pre sestru. V súčasnosti sú z ponuky na trhu najspoľahlivejšie a preukázateľne najbezpečnejšie.

Vapotherm systém Hi VNI Precision Flow

Rýchlo nastaviteľný a jednoducho aplikovateľný Vapotherm Precision Flow umožňuje podávať ohriaty a prefektne zvlhčený prietok pomocou dvojitej alebo jednoduchej nazálnej kanyly. Niekoľko patentovaných technológií zaisťuje, že plyn dodávaný pacientovi má teplotu tela a 100% relatívnu vlhkosť. Pri neonatálnych aplikáciach je často možné systém použiť efektívne ako alternatívu k nasálnym CPAP prístrojom.