Hill-Rom The Vest

The Vest® je zariadenie pre vysokofrekvenčnú osciláciu hrudnej steny (HFCWO - High Frequency Chest Wall Oscillation). Je to jediné automatizované zariadenie napomáhajúce vyčisteniu dýchacích ciest pacienta a je možné ho vidieť aj ako alternatívnu formu hrudnej fyzioterapie s odvodnením tela a perkusie. Vyvinuté pred 25 rokmi pre cystickú fibrózu, The Vest sa teraz indikuje pre širokú škálu stavov týkajúcich sa hypersekrécie a/alebo zadržiavania sekrétov, v nemocnici i v domácom prostredí, vrátane viacerých neurosvalových ochorení.