Monivent Training ventilačný monitor

Monivent je jednoduchý a ľahko použiteľný monitor manuálnej ventilácie, ktorý je možné použiť v každej situácii, keď sa používa T-resuscitátor alebo resuscitačný vak. Je kompatibilný prakticky s akýmkoľvek takýmto zariadením na trhu. Na obrazovke zobrazuje expiračný dychový objem, PIP a PEEP, dychovú frekvenciu a únik pri tvárovej maske v %. Pri zadaní hmotnosti dieťaťa taktiež zobrazuje rozsah cieľového dychového objemu. Keď je objem v cieľovom rozsahu, indikuje to LED priamo na senzore hneď pri maske, takže nie je potrebné neustále sledovať displej. Prenos dát medzi senzorom a zariadením je bezdrôtový.

Monivent NEO100 ventilačný monitor

Ventilačný monitor Monivent Neo100 je ideálnym nástrojom, ktorý pomáha dodať adekvátne dychové objemy novorodencom ihneď po narodení, keď je potrebná pretlaková ventilačná podpora pomocou tvárovej masky. Vďaka krásne jednoduchému užívateľskému rozhraniu a farebne odlíšeným indikátorom umiestneným priamo pri maske sa môžu lekari behom počiatočnej stabilizačnej fázy sústrediť výhradne na dieťa a nie na techniku.

aEEG monitor ANT Neuro nëo

CFM monitor ANT nëo je najjednoduchšie riešenie pre monitorovanie ako aEEG tak EEG u najmenších a najkrehkejších pacientov, ktoré je aktuálne k dispozícii. Nëo zjednodušuje pracovný postup od aplikácie elektród, zaznamenania príhod, aEEG prehľadu až po export dát. Optimálne sa integruje do už tak veľmi hektickej rutiny neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti a umožňuje (a)EEG monitorovanie všetkých donosených a nedonosených novorodencov.

Tecotherm iNeo - terapeutická hypotermia (2024)

Neonatálna Hypotermia 2.0. Toto môže byť ďalší názov pre Tecotherm Neo. Je to prvé špeciálne zariadenie pre celotelové chladenie neonatálnych pacientov. Tecotherm Neo je kompaktný, ľahký a tichý. Prototyp tohoto prístroja bol použitý v niekoľkých významných klinických štúdiách, ktoré tvoria súčasť základných podkladov pre liečbu hypotermie pomocou celotelového chladenia. Tecotherm Neo pridáva servoriadenie teploty rektálnou sondou a programovateľný automatický režim. V tomto režime je teplota, trvanie hypotermie aj rýchlosť rewarmingu riadená presne podľa prednastaveného profilu. Tým je zaistená presná regulácia teploty a bezpečný rewarming, vrátane dokumentovania, bez potreby zásahu obsluhy a to po celú dobu liečby v trvaní niekoľko dní.