Monitorování aEEG a EEG u všech novorozenců, včetně nedonošených, s rizikem poranění mozku se v současné době rozšiřuje v neonatologické praxi (jako součást tzv. Neurocritical Care). Novinka je softwarové rozšíření, které detekuje subklinické křečí.

ANT Neuro nëo mozkový monitor byl vyvinutý, aby splnil odlišné požadavky na mozkové monitory pro takový účel. Má jednodušší ovládání, záznam EEG začíná po pouhých 2 kliknutí a umožňuje použití unikátních EEG čepiček, což eliminuje nepříjemnou přípravu kůže. Více zde.