Monitor nëo nyní standardně s automatickou detekci křečí
Monitor nëo nyní standardně s automatickou detekci křečí

CFM monitor ANT nëo je najjednoduchšie riešenie pre monitorovanie ako aEEG tak EEG u najmenších a najkrehkejších pacientov, ktoré je aktuálne k dispozícii. Nëo zjednodušuje pracovný postup od aplikácie elektród, zaznamenania príhod, aEEG prehľadu až po export dát. Optimálne sa integruje do už tak veľmi hektickej rutiny neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti a umožňuje (a)EEG monitorovanie všetkých donosených a nedonosených novorodencov.

Monitor nëo je vhodný pre monitorovanie aEEG a EEG, tiež u nedonosených novorodencov. Nëo uľahčuje zahájenie monitorovania, od aplikácie elektród cez zadanie markerov až po analýzu aEEG. Je navrhnutý s ohľadom na prevádzku na neonatologickom oddelení. Šikovné indikátory pre Burst-Suppression-Ratio (BSR) a Inter-Burst-Interval (IBI) dávajú cenné informácie pre rýchlu interpretáciu na bedside. Nëo je určený pre monitorovanie aEEG ako aj EEG u všetkých donosených a nedonosených novorodencov.

S možnosťou monitorovania až 8 kanálov dokáže nëo zaznamenať a uložiť bohaté dáta pre následnú neurologickú analýzu, zatiaľ čo sa na displeji zobrazuje dvojkanálový aEEG pre rutinné monitorovanie. To umožňuje použitie jedného prístroja bez nutnosti zmeny na diagnostický prístroj pre hlbšiu neurologickú analýzu.

Kvalita EEG signálu je veľmi vysoká, a to vďaka zosilovacej diagnostickej triede. Signál je tak silný, že umožňuje použitie unikátnych neonatálnych EEG čiapôčiek WaveGuard, podľa potreby pre 2 až 8 kanálov.

Automatická detekcia kŕčov

Automatická detekcia kŕčov monitora nëo vyhodnocuje z EEG signálu až 21 parametrov, aby spoľahlivo identifikoval a rozpoznateľným spôsobom vyznačil v zázname aEEG oblasti možných záchvatov, vrátane tých subklinických. Algoritmus bol klinicky overený ako presný vo viac ako v 90% prípadov*, čo z neho vytvára efektívny a časovo úsporný nástroj, ktorý je efektívnejší ako video monitorovanie.