Atom Model 103 je vyhrievané lôžko špeciálne vyvinuté ne potreby resuscitácie na JIS alebo pôrodných sálach. Lôžko môže byť modulárne vybavené príslušenstvom pre odsávanie, T-resuscitátorom s nastaviteľným PIP a PEEP a zmiešavačom kyslíku. Pre potreby napríklad Apgar skóre a fototerapie je, takisto ako aj mnoho iných vysoko praktických detailov, vstavaná multifunkčná časomiera. Riadiaca jednotka lôžka umožňuje nastavenie teploty manuálne ale aj pomocou kožnej sondy, alebo len predhriatie v pohotovostnom režime. K osvetleniu priestoru matracu slúži vstavané LED osvetlenie s plynulo nastaviteľnou intenzitou 0-1200 lux.

Lôžko je vždy vybavené podvozkom s elektricky ovládanou nastaviteľnou výškou. Zobrazený zásuvkový modul je opčný. Výrobná kvalita a voľba materiálu je na takej úrovni, ktorá sa dá od tohoto vedúceho japonského výrobcu očakávať, teda na podstatne vyššej, než u akéhokoľvek iného výrobcu súčasnej doby. Najlepšie to možno ilustrovať na tlmení odklápania bočných panelov. Po odistení sa panely jednoducho, plynule a nehlučne sklopia.