V prvých okamihoch života novorodenca môže neonatológ čeliť skutočnej dileme. Napriek jasným dôkazom poukazujúcim na výhody oneskoreného podviazania pupočníka je vo väčšine protokolov uprednostňovaná resuscitácia novorodenca. Špecializované resuscitačné lôžko LifeStart™ túto tažkú voľbu eliminuje.

Kompaktné riešenie vyvinuté v spolupráci s odborníkmi dovoľuje jednoduché umiestnenie lôžka LifeStart™ do bezprostrednej blízkosti rodičky a zároveň zabezpečiť stabilizáciu, podporu adaptácie resp. prípadnú resuscitáciu novorodenca, zatiaľčo pupočník zostáva nedotknutý. Pomáha to lepšej placentárnej transfúzii, hladkému kardiovaskulárnemu prechodu a tým tomu najlepšiemu štartu do života pre novorodenca. Zabezpečenie optimálnej starostlivosti o dieťa v tesnej blízkosti rodičky zároveň zjednodušuje komunikáciu medzi ňou, partnerom pri pôrode a lekárom a tým ubezpečuje rodičov, že ich dieťa dostává tú nejlepšiu možnú starostlivosť.

Pre najlepší začiatok

OptimálnE

  • zabezpečenie optimálneho podviazania pupočníka pre vylepšenie placentárnej transfúzie
  • lôžko je možné vybaviť kompletným stabilizačným a resuscitačním vybavením v zmysle aktuálnych požiadaviek

StabilnÉ

  • kompaktné lôžko na uzamykateľných kolieskach pre lepšie polohovanie
  • nastaviteľná výška, takže lôžko je vhodné pre väčšinu typov pôrodných lôžok
  • časovač indikujúci uplynulý čas od pôrodu s akustickými signálmi

PodporujÚcE

  • ergonomický dizajn umožňujúci matke a dieťaťu zostať veľmi blízko pri sebe aj behom poskytovania starostlivosti
  • zaisťujúce pohodlie a udržujúce cenné puto medzi matkou a dieťaťom
  • podporujúci komunikáciu medzi tímom zdravotníkov a rodičmi