Ventilačný monitor Monivent Neo100 je ideálnym nástrojom, ktorý pomáha dodať adekvátne dychové objemy novorodencom ihneď po narodení, keď je potrebná pretlaková ventilačná podpora pomocou tvárovej masky. Vďaka krásne jednoduchému užívateľskému rozhraniu a farebne odlíšeným indikátorom umiestneným priamo pri maske sa môžu lekari behom počiatočnej stabilizačnej fázy sústrediť výhradne na dieťa a nie na techniku.

Model "NEO100"

Malá skupina novorodencov vyžaduje na pôrodnom sále pretlakovú ventilačnú podporu pomocou T-resuscitátoru alebo vaku. Aj keď se jedná o jeden z najdôležitejších zásahov behom stabilizácie, ide o prekvapivo nekontrolovaný proces. Dodaný dychový objem je väčšinou možné len odhadnúť na základe skúseností a riziko nedostatočnej ventilácie alebo poškodenia pľúc je vysoké.

Monivent Neo100 je jednoduchý a ľahko použiteľný tzv. RFM monitor ventilácie, ktorý je možné použiť v každej situácii, keď sa používa T-resuscitátor alebo resuscitačný vak. Je kompatibilný prakticky s akýmkoľvek takým zariadením na trhu. Na obrazovke zobrazuje vydychovaný dychový objem, PIP a PEEP, dychovú frekvenciu a únik pri tvárovej maske v %. Pri zadaní hmotnosti dieťaťa tiež zobrazuje rozsah cieľového dychového objemu. Keď je objem v cieľovom rozsahu, indikuje to LED priamo na senzore hneď pri maske, takže nie je potrebné neustále sledovať displej.

Prenos dát medzi senzorom a zariadením je bezdrôtový.

Viac a podrobnejšie informácie nájdete tiež na webe Monivent