Monivent je jednoduchý a ľahko použiteľný monitor manuálnej ventilácie, ktorý je možné použiť v každej situácii, keď sa používa T-resuscitátor alebo resuscitačný vak. Je kompatibilný prakticky s akýmkoľvek takýmto zariadením na trhu. Na obrazovke zobrazuje expiračný dychový objem, PIP a PEEP, dychovú frekvenciu a únik pri tvárovej maske v %. Pri zadaní hmotnosti dieťaťa taktiež zobrazuje rozsah cieľového dychového objemu. Keď je objem v cieľovom rozsahu, indikuje to LED priamo na senzore hneď pri maske, takže nie je potrebné neustále sledovať displej. Prenos dát medzi senzorom a zariadením je bezdrôtový.

Model "Training"

Tréninkový model Monivent Neo Training je nácvikové zariadenie a je možné ho použiť s figurínami s funkčným systémom dýchacích ciest, alebo s niektorými testovacími pľúcami. Táto verzia funguje na iPad, nie je klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka a nemá certifikát CE. Monivent Neo Training má možnosť nastavenia osobných užívateľských účtov a umožňuje zaznamenávanie výsledkov tréningu do pamäte, aby bolo možné sledovať pokrok v nácviku.

Viac podrobnejších informácií nájdete tiež na webe Monivent