Sentiero nemeckého výrobcu Path Medical je najnovšia generácia osvedčeného systému pre univerzálny skríning a vyšetrenie sluchu metódou OAE (TEOAE, DPOAE). Pracuje s klinicky overeným algoritmom vyhodnotenia nameraných hodnôt a tvorí kombináciu, ktorá doposiaľ nebola k dispozícii v jednom prístroji. Sentiero disponuje unikátnym systémom pre potláčanie artefaktov, ktorý spoľahlivo rozlišuje externý hluk a akustickú odozvu pacienta. Je k dispozícii v rôznych kombináciách metód vyšetrenia podľa voľby a preferencií zákazníka.

Skríner sluchu novorodencov Sentiero je jediný, plne automatický prístroj, ktorý môže disponovať všetkými pokrokovými technológiami AOAE (TEOAE & DPOAE) a AABR. Jednoduchá obsluha, výsledky založené na štandardizovaných objektívnych kritériách, jasné výsledky vyšetrenia (vyhovuje / nevyhovuje). Patentovaný binominálny štatistický algoritmus a z toho plynúci najnižší počet falošne nevyhovujúcich vyšetrení robia tento skríner ideálnou voľbou pre skríningové programy vyšetrenia sluchu novorodencov.

Sentiero je zlatým štandardom pre jednostupňový ako aj dvojstupňový protokol skríningu sluchu novorodencov. Rokmi overená technológia TEOAE(Transient Evoked OtoAcoustic Emissions) vylepšená o úplne nový vyhodnocovací algoritmus prináša výsledok vyšetrenia sluchu do 20 sekúnd. Pre spoľahlivú detekciu sluchovej neuropatie je nevyhnutná technológia AABR® (Automated Auditory Brainstem Response), ktorá bola v Sentiero optimalizovaná pre novorodencov, takže je možné toto vyšetrenie robiť bilaterálne pomocou špeciálnych slúchadiel.