PREVIEW
PREVIEW

Neonatálna Hypotermia 2.0. Toto môže byť ďalší názov pre Tecotherm Neo. Je to prvé špeciálne zariadenie pre celotelové chladenie neonatálnych pacientov. Tecotherm Neo je kompaktný, ľahký a tichý. Prototyp tohoto prístroja bol použitý v niekoľkých významných klinických štúdiách, ktoré tvoria súčasť základných podkladov pre liečbu hypotermie pomocou celotelového chladenia. Tecotherm Neo pridáva servoriadenie teploty rektálnou sondou a programovateľný automatický režim. V tomto režime je teplota, trvanie hypotermie aj rýchlosť rewarmingu riadená presne podľa prednastaveného profilu. Tým je zaistená presná regulácia teploty a bezpečný rewarming, vrátane dokumentovania, bez potreby zásahu obsluhy a to po celú dobu liečby v trvaní niekoľko dní.

Súčasná technológia používaná pre celotelové chladenie novorodenca s popôrodnou asfyxiou je väčšinou rovnaká ako u hypotermii pre dospelých. Prístroje tohoto typu síce môžu byť použité aj pre novorodencov, ale vyžadujú väčšiu pozornosť a učenie od ošetrujúceho personálu, aby bolo zaručené, že hypotermia je udržiavaná na uvedenej teplote a že rewarming prebieha presne a aj v požadovanej rýchlosti. Tecotherm Neo reguluje teplotu pomocou softwaru prispôsobenému priamo telesnej hmotnosti novorodenca, čo umožňuje omnoho presnejšie riadenie výslednej telesnej teploty. Najväčší krok vpred je automatický servo režim: na zákalde meranej rektálnej teploty Tecotherm Neo automaticky znižuje teplotu až na stanovený cieľ; udržuje ju na stanovenom cieli presne po stanovenú dobu (napr. 72 hodín) a následne ju pomaly v požadovanej rýchlosti zvyšuje späť k normálu. Tým sa dôslednosť a bezpečnosť zvýšila a to bez neustálej pozornosti zdravotnického personálu.