Oxygen Assist Module (OAM) prináša automatickú reguláciu kyslíka do vysokoprietokovej terapie s nazálnou kanylou (HFNC). OAM sa pripája k Vapotherm Precision Flow pre reguláciu FiO2, tak aby SpO2 bola udržiavaná v cieľovom rozsahu nastaveným užívateľom.

Udržiavanie SpO2 v bezpečnom rozsahu je kľúčom k zamedzeniu negatívnych dôsledkov príliš vysokého alebo príliš nízkeho SpO2. OAM monitoruje SpO2 nezávisle (nemôže využívať signál existujúceho pacientskeho monitora) a podľa toho reguluje koncentráciu kyslíka dodávanú zariadením Vapotherm Precision Flow.

Bez ohľadu na to, či je vašim pacientom novorodenec, dieťa alebo dospelý, pokiaľ sa mu podáva vyššia koncentrácia kyslíka, doporučuje väčšina smerníc cieľové rozpätie SpO2 92 – 96 %, aby sa zabránilo škodlivým účinkom hyperoxie v dôsledku toxicity kyslíka. Obzvlášť u niektorých skupín veľmi nemocných pacientov môže hyperoxia viesť k zhoršeniu stavu.

Bolo preukázané, že OAM udržuje SpO2 v požadovanom rozsahu lepšie než manuálne ovládanie. A navyše, ošetrovateľskému personálu to šetrí drahocenný čas. Pri ručnom ovládání je FiO2 obvykle nutné upravovať mnohokrát za deň, často až po aktivácii alarmu SpO2 monitora.

Vapotherm OAM funguje so všetkými aktuálnymi modelmi zariadenia Precision Flow a dokonce aj so staršími modelmi. Použitá technológia SpO2 je Masimo alebo Nellcor, podľa priania zákazníka. OAM modul je možné kúpiť vrátane nelimitovanej licence, alebo len s ročnou licenciou. V takom prípade je samotné zariadenie zákazníkovi zapožičané.

OAM je možné namontovať na mobilný stojan Precision Flow.

Pacientskym rozhraním Vapotherm Precision Flow je jednoduchá nazálna kanyla. To umožňuje jeho použitie v prostredí Family Centered Care, na izbe s matkou.