Kompaktní nicméně kompletní neonatální ventilátory s integrovaným monitorem plicních funkcí. Se zabudovaným akumulátorem tvoří intenzivní ventilátor Fabian pokrokovou alternativu i pro ventilaci během transportu, včetně synchronizované ventilace s VG, nCPAP režimy, a vysokoprůtoková terapie. Další model Fabian Therapy Evolution nabízí pouze režimy neinvazivní podpory s unikátní kompenzací úniku. Režimy nCPAP a DuoPAP jsou plně kompatibilní - a certifikovány - s nasálním aplikátorem Infant Flow LP®.

Acutronic Fabian +nCPAP Evolution neonatální ventilátor poskytuje neonatologům vysoce efektivní nástroj pro všechny rutinně aplikované i pokrokové způsoby umělé ventilace.

Acutronic sestrojil ventilátor Fabian na základě moderního kyslíkového směšovače a dobře zavedené monitorovací technologie. Fabian nabízí efektivní "demand flow" režimy se synchronizovanou ventilací na základě flow-triggeru a s automatickou kompenzací úniků v režimu PSV.

Fabian +nCPAP Evolution se dodává ve velice kompaktním a tichém provedení a dostupné ceně.

Aktuální model má několik zdokonalených funkcí, jako objemově řízený režim Volume Guarantee (VG), a neinvazívní režimy: nCPAP, DuoPAP a HFNC. Neinvazívní režimy umožňují použití Infant Flow nasálních CPAP aplikátorů a nabízí CPAP s variabilním průtokem. Je to vylepšená aplikace nasálního CPAPu s (volitelnou) kompenzací úniku. Variabilní průtok v praxi znamená, že se nastavuje požadovaný distenční tlak a ventilátor Fabian kontinuálně upravuje průtok, aby byl nastavený tlak dodržován.

S Fabianem Evolution má uživatel možnost ventilovat pacienty po resuscitaci na porodním sále pomocí sofistikovaných objemových režimů, nebo extubovat po podání surfaktantu a přepnout na nCPAP aplikátorů typu Infant Flow dle protokolu INSURE již během transportu na JIP. To vše Vám umožní jediný přístroj!

Další varianta k dispozici je jednodušší model Fabian Evolution Therapy, pouze s režimy nCPAP - DuoPAP a HFNC (vysokoprůtoková O2 terapie).

Každý model řady Acutronic fabian je k dispozici se systémem PRICO - integrovaný pulzní oxymetr Masimo s automatickou regulaci FiO2 dle nastavené cílové hodnoty SpO2 (smyčka).