The Vest® je zariadenie pre vysokofrekvenčnú osciláciu hrudnej steny (HFCWO - High Frequency Chest Wall Oscillation). Je to jediné automatizované zariadenie napomáhajúce vyčisteniu dýchacích ciest pacienta a je možné ho vidieť aj ako alternatívnu formu hrudnej fyzioterapie s odvodnením tela a perkusie. Vyvinuté pred 25 rokmi pre cystickú fibrózu, The Vest sa teraz indikuje pre širokú škálu stavov týkajúcich sa hypersekrécie a/alebo zadržiavania sekrétov, v nemocnici i v domácom prostredí, vrátane viacerých neurosvalových ochorení.

The Vest® napomáha pacientom v mobilizácii zadržiavaných sekrétov, ktoré pokilaľ nie sú vylúčené môžu viesť k zníženiu funkcii pľuc, zvýšení výskytu respiračných infekcií a teda následne k hospitalizácii. Terapia HFCWO pomocou The Vest zvyšuje prietokovú rýchlosť vzduchu v pľúcach a dýchycích cestách, a to pomocou vysokofrekvenčných oscilácií v nafukovacej veste okolo hrudníku.

Terapia vyvoláva kašľanie a znižuje viskozitu sekrétov. Obe vlastnosti napomáhajú pacientovi v pohybe zostatkových sekrétov z menších dýchacích ciest do väčších, kde je odstránenie odkašľaním jednoduchšie. HFCWO má ten samý efekt ako ako perkusia a vybrácia v konvenčnej hrudnej fyzioterapii a je preukázaná prinajmenšom jej rovnaká efektivita. Doposiaľ bolo publikovaných viac ako 80 štúdií, ktoré to dokladujú.

V poslednej dobe boli vyvinuté vesty a hrudné manžety, ktoré umožňujú použitie aj u ventilovaných pacientov a/alebo pacientov umiestnených na JIS.

Štruktúrovanú bibliografiu možno nájsť tu, s prehľadom publikácií a článkov.