The Vest® je zařízení pro vysokofrekvenční oscilaci hrudní stěny (HFCWO - High Frequency Chest Wall Oscillation). Je to jediné automatizované zařízení napomáhající vyčištění dýchacích cest pacienta a lze ho vidět i jako alternativní formu hrudní fyzioterapie s odvodněním těla a perkuzí. Vyvinuto před 25 lety pro cystickou fibrózu, The Vest se nyní indikuje pro širokou škálu stavů týkajících se hypersekrece a/nebo zadržování sekretů, v nemocnici i domácím prostředí, včetně mnoha neurosvalových onemocnění.

The Vest® napomáhá pacientům v mobilizaci zadržovaných sekretů, které, pokud nejsou vyloučeny, mohou vést ke snížené funkci plic, zvýšení výskytu respiračních infekcí a tedy následné hospitalizaci. Terapie HFCWO pomocí The Vest zvyšuje průtokovou rychlost vzduchu v plicích a dýchacích cestách, a to pomocí vysokofrekvenčních oscilací v nafukovací vestě kolem hrudníku.

Terapie vyvolává kašlání a snižuje viskozitu sekretů. Obě vlastnosti napomáhají pacientovi v pohybu zůstatkových sekretů z menších dýchacích cest do větších, kde je odstranění odkašláním jednodušší. HFCWO má ten samý efekt jako perkuze a vibrace v konvenční hrudní fyzioterapii a je prokázána přinejmenším její stejná efektivnost. Doposud bylo publikováno více než 80 studií, které to dokládají.

V poslední době byly vyvinuty vesty a hrudní manžety, které umožňují použití i u ventilovaných pacientů a/nebo pacientů umístěných na JIP, kde tvoří perfektní kombinaci s Vapotherm Precision Flow