Liko nabízí dva stropní kolejnicové systémy pro řešení přesunu pacientů mezi místnostmi, které nejsou přímo propojeny kolejnicemi: Likorall R2R (Room-to-room) systém umožňuje hladký a bezpečný přesun mezi dvěma zvedacími kazetami umístěnými ve dvou různých místnostech. Se zvedací kazetou Multirall a popruhem R2R lze pacienta přemístit skrz dveřní otvor pomocí jedné stejné zvedací kazety.

Někdy není možné, nebo ani žádoucí, stavebně upravit průchod dveří a umožnit tak pokračovaní stropní kolejnice z jedné místnosti do druhé. V takovém případě potřebujete řešení R2R: Likorall R2R je bez jakékoliv pochybnosti ta nejelegantnější odpověď. Se dvěma zvedacími kazetami na každé straně dveří je pomocí adaptované závěsné hrazdy pacient přemístěn z jedné strany na druhou během pouhých vteřin. Zatímco nejdůležitější výhoda stropních kolejnicových systémů, zvedací kazeta nad hlavou ošetřovatele i pacienta, zůstává po celou dobu přesunu zachována, stejně tak neomezený přístup ošetřovatele k pacientovi! A k tomu i bonus navíc: zvedací kazeta je vždy v místnosti, ve které jí potřebujete. V situacích s jedním přechodem je systém se dvěma zvedacími kazetami Likorall 200 R2R navíc ještě výhodnější, než kterékoliv řešení jiného výrobce.

V případě Multirall se motor připevňuje pomocí speciálního R2R popruhu, který propojuje pojezdy na obou stranách dveřního průchodu. Po připevnění se Multirall s pacientem přesune po popruhu R2R na druhou stranu, kde po překliknutí na druhý popruh může pokračovat po kolejnici ve druhé místnosti. Liko Multirall je zaručeně nejekonomičtějším řešením přesunu pacienta mezi místnostmi v případě, pokud je v systému více nežli jeden přechod! Prohlédněte si pod textem několik obrázků, či si přehrajte krátké ilustrační video, kliknutím na odkaz v pravém dolním rohu