Monivent je jednoduchý a snadno použitelný monitor manuální ventilace, který lze použít v každé situaci, kdy se používá T-resuscitátor nebo resuscitační vak. Je kompatibilní prakticky s jakýmkoli takovým zařízením na trhu. Na obrazovce zobrazuje vydechovaný dechový objem, PIP a PEEP, dechovou frekvenci, únik u obličejové masky v % a v podstatě nic víc. Při zadání hmotnosti dítěte také zobrazuje rozsah cílového dechového objemu. Když je objem v cílovém rozsahu, indikuje to LED přímo na senzoru hned u masky, není tak potřeba neustále sledovat displej. Přenos dat mezi senzorem a zařízením je bezdrátový.

Model "Training"

Tréninkový model Monivent Neo Training je nácvikové zařízení  a lze použít s figurínami s funkčním systémem dýchacích cest, nebo s některými testovacími plícemi. Tato verze funguje na iPadu, není klasifikován jako zdravotnický prostředek a nemá certifikát CE. Monivent Neo Training má možnost nastavení osobních uživatelských účtů a umožňuje zaznamenávání výsledků tréninku do paměti, aby bylo možné sledovat pokrok v nácviku.

Více a podrobnější informace naleznete také na https://www.monivent.se/