Ventilační monitor Monivent Neo100 je ideálním nástrojem, který pomáhá dodat adekvátní dechové objemy novorozencům ihned po narození, když je potřeba přetlaková ventilační podpora pomocí obličejové masky. Díky krásně jednoduchému uživatelskému rozhraní a barevně odlišeným indikátorům umístěným přímo u masky se mohou lékaři během počáteční stabilizační fáze soustředit pouze na dítě a ne na techniku.

Malá skupina novorozenců vyžaduje přetlakovou ventilační podporu na porodním sále pomocí T-resuscitátoru nebo vaku. I když se jedná o jeden z nejdůležitějších zásahů během stabilizace, jde o překvapivě nekontrolovaný proces. Dodaný dechový objem lze většinou pouze odhadnout na základě zkušeností a riziko nedostatečné ventilace nebo poškození plic je vysoké.

Monivent Neo100 je jednoduchý a snadno použitelný tzv. RFM monitor ventilace, který lze použít v každé situaci, kdy se používá T-resuscitátor nebo resuscitační vak. Je kompatibilní prakticky s jakýmkoli takovým zařízením na trhu. Na obrazovce zobrazuje vydechovaný dechový objem, PIP a PEEP, dechovou frekvenci, únik u obličejové masky v % a v podstatě nic víc. Při zadání hmotnosti dítěte také zobrazuje rozsah cílového dechového objemu. Když je objem v cílovém rozsahu, indikuje to LED přímo na senzoru hned u masky, není tak potřeba neustále sledovat displej.

Přenos dat mezi senzorem a zařízením je bezdrátový.

Více a podrobnější informace naleznete také na informativním webu Monivent